mijn executeur.

Direct Contact

038 853 14 00

Of vul hier uw telefoonnummer in. Wij bellen binnen twee werkdagen terug.


Bij het afwikkelen van een nalatenschap speelt de executeur een belangrijke rol. De executeur heeft rechten die in de wet zijn vastgelegd, zoals het recht om bezittingen te verkopen, betalingen te doen en vorderingen te innen. De executeur maakt vermogen op die manier liquide en verdeelt het over de erfgenamen. En juist dát kan een reden zijn waarom u Stichting Countus Nalatenschapsbeheer aanwijst als executeur. Als externe partij:

  • kunnen we een eerlijk proces van verdeling bevorderen;
  • staan we objectief in de uitvoering van het testament of van de in MijnDossier en MijnNoodplan vastgelegde wensen. Ook als erfgenamen tegengestelde belangen hebben of er onduidelijkheid over de opvolging is;
  • hebben we Erkende Executeurs, die bovendien een beroep kunnen doen op onze accountants, juristen en fiscalisten;
  • waarborgen we de beschikbaarheid van een capabele executeur: u wijst geen persoon aan (die van baan kan veranderen of met pensioen kan gaan), maar Stichting  Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus.


Vastgelegd in uw testament

De keuze voor de executeur legt u vast in uw testament. U kunt hierin ook de taak van de executeur nader omschrijven of die taak aan meerdere personen opdragen. Een voorbeeldtekst voor een testament is opgenomen onder de veelgestelde vragen. Als u overweegt  onze stichting te benoemen, wilt u dat dan vooraf aan ons kenbaar maken via bijgevoegd mededelingsformulier?


Andere persoon als executeur

Voor de volledigheid merken we nog op dat wanneer u iemand anders als executeur gaat aanwijzen in uw testament u die persoon zelf moet informeren zich te melden bij de stichting wanneer u komt te overlijden. Wij zullen dan vaststellen aan de hand van uw testament of volmacht of hij inderdaad de persoon is die u heeft aangewezen en hem de sleutel persoonlijk overhandigen. Hierdoor kan de executeur snel aan de slag en zich heel veel tijd besparen.