Disclaimer

Direct Contact

038 853 14 00

Of vul hier uw telefoonnummer in. Wij bellen binnen twee werkdagen terug.


Algemeen

Gebruik van deze internetsite en applicatie van Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus  en andere daarmee al dan niet direct verbonden internetsites is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze applicatie betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande, het Reglement van de stichting en de algemene voorwaarden van Countus accountants + adviseurs B.V.


Beschikbaarheid en functionaliteit

Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus  zorgt ervoor dat de internetsite en de applicatie (hierna: app) zo veel mogelijk beschikbaar en operationeel is. Toch kan het voorkomen dat de internetsite en/of de applicatie tijdelijk niet beschikbaar en/of operationeel zijn.Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus is niet aansprakelijk wanneer u daardoor schade lijdt.


Verlies van informatie

Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus zorgt ervoor dat de informatie zo zorgvuldig mogelijk wordt opgeslagen en met u wordt gedeeld. Ondanks deze zorg is Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus niet aansprakelijk wanneer u schade leidt door een verlies aan opgeslagen informatie. Hieronder wordt ook verstaan de situatie waarin derden zich ongeautoriseerd toegang weten te verschaffen tot computersystemen van Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus en/of partijen waar Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus mee samenwerkt.


Onjuiste en/of onvolledige gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die in de internetsite en de app zijn ingevoerd. Wanneer die gegevens niet actueel, onvolledig of onjuist zijn, is Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus hiervoor niet aansprakelijk. Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus is voorts niet aansprakelijk voor enig schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde, onrechtmatige of incomplete algemene informatie. Elk gebruik dat u maakt van de algemene informatie is voor uw eigen risico.


Auteursrechten/copyright

Alle informatie door u opgeslagen op de internetsite en de app blijft behoren tot uw persoonlijk domein en blijft uw eigendom. Dit geldt niet voor de vormgeving, huisstijl en logo's van en de algemene informatie op de internetsite en de app; de eigendom hiervan blijft bij Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus. U mag deze informatie uitsluitend gebruiken voor privé-doeleinden of op een privé-weblog. Vermeldt u in dat laatste geval dan wel dat u de informatie heeft gevonden op de internetsite of de app van Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus is het de gebruiker van de  internetsite en/of de app niet toegestaan om de producten en/of informatiediensten die op deze internetsite en app worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.


Privacy statement

Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus respecteert de privacy van alle gebruikers van de internetsite en de app en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier (vak)informatie aan u te verschaffen.

Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door , Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen.


Cookies

Om u bij het bezoek aan de site of de app van Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek aan onze internetsite of de app. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.


Toepasselijk recht

Op de internetsite en de app en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.


Wijzigingen

Stichting Nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus kan de regels van deze disclaimer aanpassen.