De stichting als bewindvoerder.

Direct Contact

038 853 14 00

Of vul hier uw telefoonnummer in. Wij bellen binnen twee werkdagen terug.


Wanneer iemand om wat voor reden dan ook niet zelf zijn financiën kan regelen kan een zogenaamd beschermingsbewind worden ingesteld. Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld het huis worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

De stichting leidt momenteel bewindvoerders op. Zie voor meer informatie de BPBI, de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders. Daarmee zijn kennis en kunde van de door u in te schakelen bewindvoerder gewaarborgd.

Klik hier voor de link naar de BPBI.