De stichting als executeur.

Direct Contact

038 853 14 00

Of vul hier uw telefoonnummer in. Wij bellen binnen twee werkdagen terug.


Voorheen werden vaak individuele medewerkers van Countus benoemd in testamenten, maar door de stichting te benoemen kan de benoeming ook blijven gelden na pensionering of verandering van werkkring van de betreffende medewerker. Wel kunt u in uw benoeming of mededeling de voorkeur uitspreken voor een medewerker, die door de stichting dient te worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar taken. De stichting zal met een dergelijke voorkeur uiteraard rekening houden.

Verder beschikt de stichting over speciaal opgeleide medewerkers voor de taak van executeur.  De stichting is aangesloten bij de NOVEX, de Nederlandse Organisatie Voor Executeurs, een vereniging van en voor executeurs. De vereniging stelt zich onder andere ten doel de vakbekwaamheid van executeurs én een professionele taakuitoefening door executeurs te bevorderen. Met de benoeming van de stichting tot executeur bent u daarom verzekerd van een vakkundige en professionele vervulling van de executeurstaken.

Klik hier voor de link naar de NOVEX.