Ik ben gehuwd en heb kinderen.

Sinds 1 januari 2003 hebben wij het nieuwe erfrecht. Volgens dit nieuwe erfrecht krijgen de kinderen niets in handen zolang vader of moeder nog leeft. Door het overlijden van een van de ouders, gaan alle bezittingen en schulden naar de langstlevende. De kinderen hebben een vordering in geld op de langstlevende ouder ter grootte van de waarde van hun erfdeel. Deze vordering is eerst opeisbaar als de andere ouder komt te overlijden. De langstlevende ouder heeft dus het volledige recht om eventueel alles op te maken. De kinderen zullen moeten wachten tot de langstlevende overlijdt.
 

Ik ben ongehuwd en heb geen kinderen.

Als alleenstaande kun u uw leven helemaal inrichten zoals u dat zelf wilt. Ook wat betreft de erfenis hoeft u met niemand rekening te houden. Noch ouders, broers of zussen hebben ergens recht op. Met een testament kunt u dan ook bepalen wie de erfgenamen zijn. Indien u geen testament heeft gemaakt erven uw ouders en eventuele broers en zussen, waarbij uw ouders nooit minder dan een kwart per persoon erven. Is een broer of zus vooroverleden en had deze kinderen dan erven deze kinderen in zijn/haar plaats (plaatsvervulling). Indien uw ouders niet meer leven en er ook geen broers of zussen of afstammelingen daarvan zijn erven uw grootouders, ooms en tantes of kun kinderen.