Overzicht veelgestelde vragen

Vul een trefwoord in om te zoeken in de veelgestelde vragen van Nalatenschapsbeheer. Of bekijk het Veelgestelde vragen overzicht.

Algemeen

Wie zijn mijn erfgenamen?

Ik ben gehuwd en heb kinderen.

Sinds 1 januari 2003 hebben wij het nieuwe erfrecht. Volgens dit nieuwe erfrecht krijgen de kinderen niets in handen zolang vader of moeder nog leeft. Door het overlijden van een van de ouders, gaan alle bezittingen en schulden naar de langstlevende. De kinderen hebben een vordering in geld op de langstlevende ouder ter grootte van de waarde van hun erfdeel. Deze vordering is eerst opeisbaar als de andere ouder komt te overlijden. De langstlevende ouder heeft dus het volledige recht om eventueel alles op te maken. De kinderen zullen moeten wachten tot de langstlevende overlijdt.

Ik ben ongehuwd en heb geen kinderen.

Als alleenstaande kun u uw leven helemaal inrichten zoals u dat zelf wilt. Ook wat betreft de erfenis hoeft u met niemand rekening te houden. Noch ouders, broers of zussen hebben ergens recht op. Met een testament kunt u dan ook bepalen wie de erfgenamen zijn. Indien u geen testament heeft gemaakt erven uw ouders en eventuele broers en zussen, waarbij uw ouders nooit minder dan een kwart per persoon erven. Is een broer of zus vooroverleden en had deze kinderen dan erven deze kinderen in zijn/haar plaats (plaatsvervulling). Indien uw ouders niet meer leven en er ook geen broers of zussen of afstammelingen daarvan zijn erven uw grootouders, ooms en tantes of kun kinderen.

Kan ik mijn testament aanpassen?

Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament, waarin het oude testament geheel wordt herroepen of wordt aangevuld. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht: het testament blijft gewoon geldig.

Hoe stel je een testament op?

Over het algemeen stelt u een testament op samen met een notaris. De notaris legt uw uiterste wil vast in een notariële akte. De notaris adviseert u daarbij over mogelijke bepalingen in uw situatie. Een testament heeft pas rechtskracht als u en de notaris het hebben ondertekend.

Wat zijn de meest gemaakte fouten in een testament?

Uit de door ons beoordeelde testamenten hebben wij een top 5 van meest gemaakte fouten samengesteld:

1. Geen aansluiting tussen uw testament en uw huidige situatie
2. Geen aansluiting tussen (eventuele) huwelijkse voorwaarden en het testament
3. Geen (erf)belastingbesparende maatregelen opgenomen
4. Geen specifieke bepalingen over de onderneming (indien aanwezig)
5. Geen bescherming van erfgenamen bij hun echtscheiding

Uit het voorgaande blijkt dat de formulering en inhoud van een testament heel nauw luistert. Stichting Nalatenschapsbeheer Countus adviseert u op deskundige wijze omtrent de formulering en inhoud van uw testament, zodat u verzekerd bent van een goed testament, dat aansluit op uw (persoonlijke en zakelijke) situatie.