Overzicht veelgestelde vragen

Vul een trefwoord in om te zoeken in de veelgestelde vragen van Nalatenschapsbeheer. Of bekijk het Veelgestelde vragen overzicht.

Bewind

Waarom zou ik Stichting Nalatenschapsbeheer na een overlijden tot bewindvoerder benoemen?

Indien uw erfgenamen minderjarig zijn of nog ongeschikt zijn om de beschikking te krijgen over uw vermogen na uw overlijden, kunt u een bewindvoerder benoemen. Deze benoeming kunt u laten gelden tot een bepaalde leeftijd of voor een bepaalde termijn. De bewindvoerder beheert dan uw vermogen totdat uw erfgenamen wel geschikt zijn de beschikking erover te krijgen.
 

Ik wil Stichting Nalatenschapsbeheer tot bewindvoerder benoemen. Welke tekst kan ik in mijn testament (laten) zetten?

U zou kunnen denken aan de volgende (voorbeeld)tekst, uiteraard in overleg met de betrokken notaris:

“Voorts stel ik al hetgeen ieder van mijn kinderen - hierna (elk) aangeduid met "de rechthebbende " - uit mijn nalatenschap verkrijgt, onder bewind als bedoeld in titel 5 afdeling 7 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en maak ten aanzien van elk bewind, waarvoor steeds dezelfde bewindvoerder zal optreden, de volgende bepalingen:

Benoeming bewindvoerder en opvolger
Ik benoem tot bewindvoerder, de stichting Stichting nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus, gevestigd te Zwolle, huidig kantooradres Dokter Stolteweg 2 te 8025 AV Zwolle. De bewindvoerder heeft de bevoegdheid om bij afzonderlijke notariële akte een opvolger met geheel gelijke bevoegdheden te benoemen, voor zover door mij niet in de opvolging is voorzien
…………….. (variabele tekst inzake bewind)

Loon
De bewindvoerder heeft recht op het in de beroepsgroep gebruikelijk te declareren uurloon, maal het aantal gewerkte uren en vergoeding van de gebruikelijke onkosten, alles tegen deugdelijke specificatie.
.……………………… (vervolg variabele tekst)”

Wat zijn de tarieven van bewindvoering na overlijden?

De werkzaamheden van bewindvoering door Stichting Nalatenschapsbeheer worden berekend naar uurloon.