Overzicht veelgestelde vragen

Vul een trefwoord in om te zoeken in de veelgestelde vragen van Nalatenschapsbeheer. Of bekijk het Veelgestelde vragen overzicht.

MijnDigikluis / MijnDossier/ MijnPlan

Wat is MijnDossier?

MijnDossier is een nalatenschapdossier en is een map waarin al uw financiële- en administratieve gegevens overzichtelijk zijn vermeld, zoals:

  • nummers van bank- en effectenrekeningen;
  • bank-, creditcard- en winkelpassen;
  • abonnementen en lidmaatschappen;
  • contactgegevens van telecom- en nutsbedrijven;
  • verzekeringen;
  • familiegegevens en contactpersonen;
  • automatische incasso's;
  • gegevens van werkgever, pensioen- en uitkeringsinstanties;
  • inlogcodes en wachtwoorden voor het digitale verkeer.

Daarnaast kan in MijnDossier ook een codicil of wilsverklaring worden opgenomen.
Waar liggen belangrijke papieren en wat moet er met uw huisdier(en) gebeuren? Voor dit soort praktische zaken is er ook plaats in het nalatenschapdossier. Een nalatenschapdossier geeft rust en zorgt ervoor dat al uw financiële- en administratieve zaken helder en duidelijk in kaart gebracht zijn. Het neemt uw nabestaanden veel zorgen uit handen en het maakt de afwikkeling van uw nalatenschap aanzienlijk eenvoudiger.

Wat is MijnPlan?

MijnPlan is een noodplan en is voor u als ondernemer een ware musthave. Met een noodplan heeft u een document waarin u alle van belang zijnde zaken in 1 overzicht heeft staan. Door middel van een vragenlijst legt u de informatie vast die van belang is om uw onderneming te continueren ingeval u bijvoorbeeld komt te overlijden.

Wat is MijnDigikluis?

In een digikluis kunt u uw wachtwoorden van e-mails, bankrekeningen, digi-D, social media, verzekeringen en dergelijke opslaan en beheren. Ook gegevens van bijvoorbeeld uw tankpas, paspoortnummer en dergelijke kunnen worden opgeslagen. Uniek is dat na uw overlijden uw nabestaanden toegang kunnen krijgen, zodat u niet digitaal hoeft voort te leven, het beheer van uw vermogen geregeld kan worden en de afwikkeling van de nalatenschap niet onnodig vertraagd wordt.

Is het opslaan van gevoelige informatie wel veilig?

De gegevens in de digitale kluis zullen versleuteld worden met een persoonlijke sleutel. Voor deze versleuteling wordt gebruik gemaakt van de meest moderne vorm van beveiliging (AES 256 bits). Op deze manier kan de data niet 'afgeluisterd' worden door derden. De servers worden iedere dag door McAfee Secure gecontroleerd op hun veiligheid. Deze onafhankelijke partij controleert de beveiliging van de servers op duizenden punten.

Hoe kan ik toegang krijgen tot MijnDigikluis?

Via deze website kunt u een digikluis aanvragen. U ontvangt dan een activeringscode. Dit gebeurt door de code persoonlijk aan u te overhandigen. Nadat u de activeringscode heeft ingevuld, kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken. U vult vervolgens zelf uw kluis met gegevens.

Hoe krijgen mijn erfgenamen toegang tot de opgeslagen gegevens?

Nadat de stichting kennis heeft genomen van het feit dat u overleden bent, zal verzocht moeten worden om een verklaring van erfrecht. De in de conclusie van de verklaring van erfrecht genoemde beschikkingsbevoegde dient zich in persoon te legitimeren, waarna de stichting de sleutel zal afgeven. Met deze sleutel kan eenmalig toegang verkregen worden tot het nalatenschapsdossier, het noodplan en de digikluis. Nadat deze sleutel is gebruikt, zal de toegang automatisch worden geblokkeerd.

Hoe maak ik een noodplan?

Via deze website kunt u een noodplan (MijnPlan) maken. U dient een vragenlijst in te vullen, waarmee u uw noodplan heeft.

Wat kost het maken van MijnDigikluis, MijnDossier en MijnPlan?

Indien u een nalatenschapsdossier, een noodplan en een digikluis wilt aanmaken, dan kunt u een abonnement afsluiten. De kosten van dit abonnement bedragen € 20,-- per maand. Bent u klant van Countus, dan krijgt u 50% korting. Wilt u bijvoorbeeld alleen een nalatenschapsdossier en geen noodplan en digikluis, dan blijven de kosten gelijk.