Overzicht veelgestelde vragen

Vul een trefwoord in om te zoeken in de veelgestelde vragen van Nalatenschapsbeheer. Of bekijk het Veelgestelde vragen overzicht.

Kosten

Wat kost het gebruik van nalatenschapsbeheer?

De abonnementskosten bedragen €20,00 per maand en worden per kwartaal via een automatische incasso in rekening gebracht. Klanten van Countus accountants + adviseurs krijgen een korting op de abonnementsprijs van 50%.

Wat kost het inschakelen van de stichting als executeur?

Hierop kunnen we vooraf geen antwoord geven, omdat dat sterk afhangt van de omvang en complexiteit van de nalatenschap. Deze werkzaamheden worden tegen een uurtarief in rekening gebracht. Wel zijn wij bereid u hiervoor een indicatie te geven als we inzage in uw vermogenspositie hebben gekregen. Neem daarvoor contact met ons op.